|

Školní kolo 44. ročníku Olympiády z českého jazyka

V týdnu před vánočními svátky se na naší škole uskutečnilo školní kolo 44. ročníku Olympiády z českého jazyka. Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga. Žáci z 8. a 9. ročníku (celkem 32 žáků) řešili úkoly velmi náročné a zapeklité. Na tuto soutěž se nedá dopředu naučit, či připravit. Rozhoduje v ní to, jak se žáci orientují v textu, jak dokáží pracovat s významem slov atd. Není to jednoduchá záležitost. Ne všichni mohou dosáhnout maximální počet bodů.

Soutěž má dvě základní části – mluvnickou a slohovou.  Všichni psali slohový úkol na téma: STALO SE TO MINULÝ TÝDEN.

Nejlépe dopadli žáci z 9. ročníku – celkové umístění:

 1. místo: Jan Všetička – 22 bodů ze 33 bodů  (postup do okresního kola)
 2. místo: Simona Jelínková – 21 bodů ze 33 bodů  (postup do okresního kola)
 3. místo: Martin Seifert – 19 bodů ze 33 bodů (postup do okresního kola – náhradník)
 1. místo: Kateřina Kýrová – 17 bodů ze 33 bodů
              Tereza Urbanová – 17 bodů ze 33 bodů
              Jan Zatloukal – 17 bodů ze 33 bodů
 1. místo: Radek Václavík – 16 bodů ze 33 bodů

 

Z 8. ročníku obsadili:

 1. místo: Jan Franc – 14 bodů ze 33 bodů
 2. místo: Vojtěch Franc – 12 bodů ze 33 bodů

                  Anna Greplová – 12 bodů ze 33 bodů

                  Vendula Pořízková – 12 bodů ze 33 bodů

                  Markéta Trundová – 12 bodů ze 33 bodů

                 Filip Zatloukal – 12 bodů ze 33 bodů

 1. místo: Miroslav Švancara – 10 bodů ze 33 bodů

Nejlepším řešitelům z 9. ročníku byl v pátek 5. ledna 2018 předán diplom a drobné dárečky, a to i za přítomnosti paní ředitelky Mgr. Kateřiny Dostálové. 

Postupujícím budeme držet palce, aby nás v okresním kole, které se uskuteční 1. února 2018 na ZŠ – Melantrichova, dobře reprezentovali.