OKRESNÍ KOLA KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM a ANGLICKÉM JAZYCE

Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce se uskutečnilo dne 6. února 2018 na ZŠ Jana Železného, Sídliště svobody, Prostějov. Tato soutěž byla rozdělena do dvou kategorií.

V kategorii I. A naši školu reprezentovali žáci 7. ročníku: Ema Sekaninová a Filip Le. Ema Sekaninová se umístila na krásném 6. místě.

V kategorii II. A naši školu reprezentovali žákyně z 8. ročníku: Markéta Trundová a Simona Milarová. Markéta Trundová se umístila na krásném 6. místě.

Ve středu 15. února 2018 se konalo okresního kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnil žák Filip Eyer ze 7. ročníku.

Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy.