Preventivní přednáška pro žáky 3. až 6. ročníku

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA

Již podruhé v tomto školním roce k nám v pondělí 19. 3. 2018 zavítala z Olomouce paní Dr. Ivana Kafková –  emeritní vrchní policejní inspektorka  se specializací – kriminalita  mládeže a drogová kriminalita.

Ve své zajímavé přednášce pro žáky 3. – 6. ročníku se zaměřila hlavně na problematiku – šikany, záškoláctví, osobního bezpečí, návykových látek, domácího násilí, nebezpečí na sociálních sítích, kyberšikany.

Cílem přednášky, která se místy prolínala s besedou, bylo děti upozornit na nebezpečí, která je mohou v běžném životě potkat. Žáci byli velmi dobrými posluchači. Mnozí z nich paní lektorku i své spolužáky často doplňovali svými osobními zážitky.