|

Kroužek keramiky

kroužku keramiky se letos pravidelně schází téměř třicet šikovných žáků naší školy. Od malička v něm rozvíjejí nejen svůj výtvarný talent, fantazii a zručnost, ale také pozitivní osobnostní vlastnosti, zejména pracovitost a vytrvalost. Přidanou hodnotou pěkných výsledků jejich práce – výrobků, jimiž těší sebe i své rodiče – jsou znalosti a dovednosti, které jim mohou být k užitku v přírodovědných předmětech. V technických a konstrukčních experimentech, které hravou formou dělají, se učí používat nástroje, materiál a rozvíjejí svou prostorovou představivost.

Mgr. Anežka Dohnalová