Zápis dětí do 1. třídy

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ A MŠ T. G. MASARYKA BRODEK U KONICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

6. dubna 2018 (pátek) 13:30 – 16:30 hod

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2018 dovrší 6 let, a děti, kterým byl v roce 2017 povolen odklad školní docházky.

Podrobnosti zde (dokument pdf).

 

Dokumenty, které můžete potřebovat k zápisu:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání: pdf ke stažení  dokument Microsoft Word ke stažení

Žádost o odklad povinné školní docházky: pdf ke stažení   dokument Microsoft Word ke stažení

Podrobné informace k zápisu do 1. třídy, k odkladu povinné školní docházky

Desatero pro rodiče