Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2018/2019

V pátek 6. dubna 2018 se na naší škole uskutečnil zápis dětí k základnímu vzdělávání do 1. třídy školního roku 2018/2019.

Žáci 9. třídy si pro děti připravili různé hry a úkoly, děti se uvolnily a zbavily ostychu, aby pak mohly paním učitelkám ve vedlejší třídě ukázat, co se už naučily a jak jsou připravené do 1. třídy základní školy.

Každé dítě bylo odměněno dárečky
– sovičkový rozvrh a originální zápisníky vyrobila paní vychovatelka M. Odehnalová s dětmi v družině,
– perníkové medaile upekli a nazdobili žáci 9. třídy s paní učitelkou A. Staffovou.

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu zápisu dětí do 1. třídy.