ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  V BRODKU U KONICE

pro děti od 3 let od školního roku 2018/2019 se koná ve čtvrtek 3. 5. 2018  od 10:00 do 12:00 hodin v budově mateřské školy.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte při zápisu, přineste rodný  list dítěte!