Den se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS)

V pátek 27. 4. 2018 se žáci 6. ročníku s třídní paní učitelkou Mgr. Renatou Fialovou zúčastnili v Prostějově preventivního projektového dne na Kostelecké ulici v areálu VELODROMU: Den se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS).

Tuto akci již po šestnácté organizoval Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR, Městská policie z Prostějova, Celní správa a Vojenská policie. Cílem a smyslem celé akce bylo návštěvníkům z řad žáků, studentů a široké veřejnosti přiblížit techniku, výcvik a v neposlední řadě nelehkou práci těchto záchranných složek. Všichni návštěvníci si při ukázkách výcviku psů, zadržení pachatele, či vyproštění zraněného pacienta z nabouraného auta uvědomili, jak důležitá je součinnost a těsná spolupráce všech zainteresovaných složek.

Šesťáci také na vlastní oči viděli pracovníka celní správy, jak se testuje v lahvích s alkoholem přítomnost nebezpečné látky methanolu. Po jedné skleničce s methanolem člověk oslepne, po dvou skleničkách umírá. Přístroj k tomuto měření stojí přes milion korun.

Ke skupince šesťáků se za odměnu přidali i dva žáci z vyššího ročníku, Roman Zemánek z 8. ročníku a Simona Jelínková z 9. ročníku, kteří získali v letošním školním roce v  okresní literární soutěži „Požární ochrana očima dětí“ první a druhé místo (kategorie L3). Gratulujeme.

V této soutěži, ale v části výtvarné,  také zabodovala naše žákyně 1. ročníku v kategorii ZŠ1 Tereza Božková, která se v okresním a současně krajském kole umístila na krásném 3. místě. Také gratulujeme.

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/fotogalerie-den-se-slozkami-izs.html