Přednáška – šikana a trestně právní odpovědnost mládeže

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se konala v rámci školního preventivního programu pro žáky 8. a 9. ročníku zajímavá přednáška na téma: ŠIKANA A TRESTNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST MLÁDEŽE.

Besedu se žáky vedla pracovnice Městského úřadu v Konici z Odboru sociálních věcí – Mgr. Hana Buiglová, která se zabývá agendou péče o rodinu a děti.

Žáci si připomněli všechny příčiny, druhy a projevy ŠIKANY. Na závěr si všichni vyluštili tajenku. Ti nejrychlejší a nejšikovnější dostali od paní H. Buiglové malý dáreček.