Fotografování tříd

Dne 31. května 2018 se uskuteční fotografování tříd.

Ceník:
1 ks fotografie školní třídy 15 x 21 … 49,-Kč
1 ks fotografie skupinky, nebo jednotlivce 10 x 15 … 35,- Kč
Minimální počet fotografií jsou u jednotlivce 2 ks, u skupinky podle počtu dětí na fotografii.

Žádáme rodiče, aby požadavek na fotografování dítěte ve skupince a na samostatné fotografování dítěte zapsali dítěti do deníčku nebo žákovské knížky, u fotky jednotlivce je nutné uvést počet kusů fotografií. Na ústní požadavky žáků nebude brán zřetel.