Dopravní výchova ve 4. třídě

Ve středu 23. 5. 2018 se žáci 4. třídy naší školy zúčastnili výuky na dětském dopravním hřišti v Prostějově. Cílem této výuky bylo závěrečné shrnutí informací o bezpečném chování v silničním provozu. U žáků byly prověřeny také znalosti , které se týkaly povinné výbavy jízdního kola.

Žáci si nejdříve v učebně zopakovali teoretickou část, rozebrali různé dopravní situace na silnici, poté následoval test. Následně se odebrali na dopravní hřiště, kde na ně čekala praktická část jízdy na kole formou simulace silničního provozu. Celá tato výuka byla zaměřená na prevenci nehodovosti dětí.

Počasí nám přálo, děti se radovaly ze svých úspěchů, odměnou jim byl získaný průkaz cyklisty a sladká odměna v podobě výborné zmrzliny.