Historická hasičská technika

Žáci 4. a 5. ročníku se 25. 5. 2018 zúčastnili projektového dne, kdy téměř všichni splnili jeden z výstupů našeho vzdělávacího programu, a to z oblasti „Turistika a pobyt v přírodě“.

Při krásném slunečném počasí jsme vyrazili již ráno pěšky ze Brodku u Konice do Horního Štěpánova, kudy projížděly vozy historické hasičské techniky a mířily do Brna, kde proběhlo slavnostní předání stuh na prapory jednotlivým hasičským sborům ke 100. výročí vzniku ČSR.
Po zhlédnutí této minivýstavy jsme se vydali opět pěšky zpět do Brodku u Konice.