Jak jsme strávili Den dětí?

Letošní Mezinárodní DEN DĚTÍ  strávili vyučující se svými žáky venku. V krásné přírodě, lese a na brodeckém hřišti. Sportovní den měl dvě základní části – aktivity na hřišti a orientační běh v lese v oblasti Skřípova.

Na hřišti se soutěžilo ve sběru čísel, nošení míčků, skoku v pytli, hodu na cíl a dále pak ve správné manipulaci s opravdovým padákem. Nad správností a regulérností soutěží dohlíželi na jednotlivých stanovištích žáci 8. ročníku se svým třídním panem učitelem Romanem Tučkem.
 
Vyvrcholením celého dopoledne byl orientační běh, kterého se zúčastnili všichni žáci od 1. až po 9. ročník. Žáky 1. až 3. třídy v lese doprovodili zkušení deváťáci. Ti také zapisovali časy do výsledkových listin. Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína. Je potřeba ovládat práci s mapou, buzolou, umět se dobře orientovat v neznámém přírodním terénu atd. Celá trasa měřila přibližně 1 600 metrů.
 
Orientační závod pro žáky se uskutečnil díky panu Miroslavu Hlavovi a Klubu orientačního běhu Konice. Pan Hlava připravil trať, zajistil zapůjčení kontrol, čipů a tisk map. Touto cestou mu velice děkujeme.
 
Každý žák si půjčil elektronický čip, buzolu a mapu, která mu po skončení akce zůstala jako suvenýr a vzpomínka na tento dětský den. Podrobnosti a organizační záležitosti vždy dětem trpělivě vysvětlovala paní ředitelka Mgr. Kateřina Dostálová. Upozorňovala na záludnosti, které by mohly žáky v terénu překvapit. Většina žáků běžela orientační běh poprvé. O některé žáky měly paní učitelky menší obavy, aby „nezakufrovali“. Všechno ale dobře dopadlo. Běžci doběhli do cíle v pořádku, někdo dříve a někdo později.
 
Po návratu do školy čekalo v jídelně na žáky a učitele velmi milé překvapení. Paní kuchařky upekly a nazdobily sladkou odměnu v podobě kakaových mufinů se šlehačkou. Jen se za nimi zaprášilo!
 
Celá akce se velmi vydařila. Počasí a dobrá nálada přispěly k tomu, že se žáci  chovali slušně, sportovně, disciplinovaně a hlavně se nikdo neztratil. Tak zase třeba za rok!
 
Mgr. Renata Fialová
 
VÝSLEDKY
 
Nejrychlejším běžcem naší školy stal Jan Franc z 8. třídy a nejrychlejší dívkou se stala Valentýna Greplová ze 3. třídy.
 
Nejrychlejší běžci z jednotlivých tříd:
 
1. třída  
Příjmení a jméno Čas
Schwarz Tomáš 17:09
Vičarová Michaela 17:14
Bittner Jan 17:16
Dostálová Jolana 17:24
Krč Vojtěch 17:57
 
2. třída  
Příjmení a jméno Čas
Koudelka Lukáš 11:46
Ščudla Daniel 11:51
Hubený Šimon 12:00
Frank René 14:50
Bartoš Matěj 14:56
 
3. třída  
Příjmení a jméno Čas
Trnečka Adam 11:37
Grepl Filip 11:38
Greplová Valentýna 13:06
Francová Tereza 13:09
Kubová Marie 13:16
 
4. třída  
Příjmení a jméno Čas
Zemánek Štěpán 13:37
Nehera Lukáš 15:56
Greplová Eliška 16:32
Bartošková Karolína 16:36
Pořízková Adéla 17:27
 
 
5. třída  
Příjmení a jméno Čas
Vodák Ondřej 13:32
Suchomel Michal 15:47
Selig Ondřej 15:51
Fiedler Jiří 16.22
Vlach Dominik 16:13
 
6. třída  
Příjmení a jméno Čas
Langer Vojtěch 14:11
Šterev Adem 15:11
Koudelka Vít 16:28
 
7. třída  
Příjmení a jméno Čas
Kotek Dominik 14:10
Slabionová Miriam 14:15
Sekaninová Ema 15:18
Dostálová Tereza 16:48
Franc Adam 16:58
 
8. třída  
Příjmení a jméno Čas
Franc Jan 7:48
Zemánek Roman 9:50
Zatloukal Filip 11:39
Franc Vojtěch 12:23
Pejř Miroslav 13:14
 
9. třída  
Příjmení a jméno Čas
Všetička Jan 13:35
Mazalová Monika 14:01
Dunča Lukáš 14:05
Antl Jakub 14:07
Zahálka Jakub 14:33