Třeťáci a umělecká řemesla

Naši třeťáci se zajímají o lidovou uměleckou tvorbu. V předmětu praktické činnosti si letos vyzkoušeli drátování, skleněnou mozaiku i různé keramické techniky. Dne 12. 6. 2018 navštívili dílnu uměleckých řemesel v Brodku u Konice, kde se jim obětavě věnovaly paní Zatloukalová a paní Greplová. Všechno dětem vysvětlily a ukázaly jim pracovní postupy zdobení vajec, výroby dekoračních i užitkových předmětů ze slámy a z kukuřičného šustí, a nakonec i tkaní koberců.

Žáci jim touto cestou děkují a vzkazují:  Nasbírali jsme nové poznatky a potěšili jsme se krásou lidové tvorby i Vaší šikovností!