Jablko nebo citron?

Kopírujeme z webu http://www.policie.cz/clanek/jablko-nebo-citron-127611.aspx

„V úterý 20. června 2018 v dopoledních hodinách proběhla v centru obce Brodek u Konice dopravně preventivní akce s názvem „Jablko nebo citron“, kterou uspořádali policisté prostějovského dopravního inspektorátu ve spolupráci s dětmi místní základní školy a pojišťovnou Generali. Akce byla zaměřená na kontrolu technického stavu vozidel, dokladů potřebných k řízení a provozu na pozemních komunikacích a dodržování ostatních ustanovení zákona o silničním provozu. Policisté každé vozidlo a řidiče zkontrolovali. Řidiči, kteří měli vše v pořádku, byli odměněni žáky školy sladkými jablíčky. Kdo vše úplně v pořádku neměl, obdržel od nich kyselý citron společně s domluvou, ať příště dodržují všechna zákonná ustanovení. 

V průběhu akce bylo zastaveno a zkontrolováno celkem 38 automobilů a jeden traktor. 29 řidičů si vysloužilo jablko – měli tedy vše v pořádku. Ti ostatní dostali citron. Našli se i tací, kteří citron považovali za lepší odměnu, přesto všichni do jednoho dětem slíbili, že se polepší.

Akce se setkala s velmi kladnou odezvou, jak ze strany dětí, tak i veřejnosti a řidičů, a proto budou podobné akce plánovány i v budoucnu a to na různých místech okresu Prostějov.

por. Mgr. František Kořínek“