Vedoucí školní jídelny informuje

Žádám strávníky školní jídelny, aby si do pátku 22. 6. 2018 odhlásili obědy, které si chtějí odhlásit v týdnu od 25. 6. až 29. 6. 2018.  (z důvodu objednávky masa a vyúčtování stravného za měsíc květen a červen). Na pozdější odhlášení se nebude brát ohled.

Proplácení přeplatků bude probíhat ve středu 27. 6. 2018 a ve čtvrtek 28. 6. 2018.

Děkuji za pochopení
Alena Zapletalová, vedoucí ŠJ