„Světová“ divadelní premiéra u nás ve škole

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 předvedli žáci 8. ročníku mladším i starším spolužákům světovou divadelní premiéru a současně i derniéru divadelní jednoaktovky: Jan Hus.

Žáci ji nacvičovali v hodinách literární výchovy. Tématem divadelní hry byla křesťanská láska, boj za pravdu, spravedlnost, svoboda projevu. Jsou to hodnoty, o kterých si žáci v hodinách vyprávějí. Z dějepisu také vědí, že tyto hodnoty jsou v dnešní společnosti velmi křehké.  Divadelní hrou se osmákům podařilo přiblížit dávnou minulost a osobnost člověka, jehož život, názory a postoje ovlivnily a ovlivňují naše české dějiny dodnes.

Divadelní představení bylo skromné – nehýřilo nákladnými kulisami či rekvizitami. O to více vyniklo mluvené slovo, které bylo pro Jana Husa alfou i omegou.