Výsledky výtvarné soutěže Kulturní rozmanitosti Evropy

Během května 2018 tvořilo ve školní družině sedm dětí z 1. a 2. třídy  výtvarná díla do soutěže Kulturní rozmanitosti Evropy, pořádané v rámci Evropského roku kulturního dědictví. Děti (Sofinka Bartošková, Jolanka Dostálová, Laura Koudelková, Matěj Bartoš, Jakub Růžička, Stanislav Vyroubal a Ema Umlaufová) trhaly kousky barevných papírů a podle barevné předlohy děl známých českých i evropských umělců nebo umělců s kořeny v Evropě je lepily na černobílou kopii uměleckého díla. Vzniklé práce, které se dětem moc povedly, jsem zaslala k vyhodnocení do Olomouce. V soutěži se nakonec na krásném 3. místě v I. kategorii (I. stupeň ZŠ) umístila Laura Koudelková z 2. třídy s Autoportrétem Pabla Picassa.

Ocenění všech žáků, kteří se do soutěže zapojili, a předání cen vítězům proběhne v rámci vernisáže, která bude součástí doprovodného programu Dnů evropského dědictví v Olomouci, a to ve dnech 3. – 9. září 2018.

Do výtvarné soutěže se zapojilo celkově 102 žáků z 12 základních škol Olomouckého kraje. Konkrétní výsledky včetně fotografií vítězných obrázků jsou k dispozici na webových stránkách: http://www.europedirect.cz/aktuality/detail/8325.

Lauře Koudelkové moc gratuluji a ostatní se mohou spolu s ní těšit na to, že uvidí své práce v září na výstavě v Olomouci.

Mgr. Markéta Odehnalová, vedoucí vychovatelka školní družiny