Slavnostní rozloučení s deváťáky

V pátek 29. 6. 2018 se žáci 9. třídy sešli v obřadní síni obecního úřadu.

Deváťákům slavnostně předávala vysvědčení třídní učitelka Alena Staffová s panem starostou, paní ředitelkou a paní zástupkyní. V obřadní síni obecního úřadu zaznělo mnoho milých slov a ukáplo moře slz.

Žákům 9. třídy přejeme v životě a dalším studiu hodně štěstí a úspěchů.