Krásné prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme za spolupráci v uplynulém školním roce, děkujeme za slova podpory.

Na třídních schůzkách v květnu jste nám do krabic vhodili celkem 70  dotazníků. Jsme potěšeni převážně kladným hodnocením a „samými jedničkami“. Negativní hodnocení se vyskytovala hlavně u elektronické žákovské knížky (16x krát hodnocení 4 nebo 5), potom jednotlivě u obědů ve školní jídelně, u družiny nebo u 6hodinového dopoledního bloku.

Přejeme Vám všem krásné letní dny plné slunce a odpočinku a těšíme se na setkání v novém školním roce 2018/2019.