Pasování budoucích prvňáčků

Ve středu 27. 6. 2018 žáci 9. třídy slavnostně ošerpovali budoucí prvňáčky. Deváťáci si připravili pro prvňáčky i pro rodiče prezentaci z fotografií z akcí, které zažili za svou školní docházku, všem zazpívala Valérie Rusová, druhou píseň zazpívali deváťáci i s paními učitelkami.

Na závěr budoucí prvňáčci převzali symbolický klíč od školy.