Průkazky na slevu jízdného v autobusech

Autobusová doprava v našem regionu se řídí podmínkami IDSOK. Ověřovali jsme, jak to bude s žákovskými průkazkami na slevu jízdného od 1. 9. 2018.

Jednotlivé jízdné se řídí těmito podmínkami:
https://www.arriva.cz/cs/o-spolecnosti/novinky/nove-slevy-ve-verejne-doprave-od-1.-9.-2018-odis-a-idsok-10870
Děti od 6 do 15 let tedy nepotřebují žádný doklad nebo průkazku.

Chcete-li pro dítě využít časových zlevněných jízdenek (7 denní nebo měsíční):
Nárok na časové zlevněné jízdné prokazují junioři ve věku 6-15 let platným průkazem IDSOK nebo ISIC nebo žákovským průkazem do 15 let do doby doběhu jeho 4leté platnosti. Na tyto průkazy se nevyžaduje potvrzení školou.