Den dopravní výchovy – vyhodnocení

V pátek 21. září 2018 se Brodek u Konice zaplnil malými cyklisty. Projektový „Den dopravní výchovy“ se opravdu vydařil – zásluhu na tom měla pečlivá příprava i krásné počasí. Ve třídách žáci řešili testy – dopravní značky, dopravní předpisy, vybavení kola, první pomoc. Pouštěli si výuková videa s dopravní tématikou, řešili interaktivní úkoly, hráli hry s dopravní tématikou. Venku je čekala připravená dráha, kde si zkusili jízdu zručnosti na kole. Mladší žáci závodili na koloběžkách.

Nejúspěšnější malí cyklisté získali diplom a ceny – světlo nebo zvonek na kolo, všichni obdrželi reflexní samolepku.

Výsledky závodů na koloběžkách (pdf)                 Výsledky 6. až 9. třídy (pdf)