SEIFEROS

3. října 2018 se těšíme na návštěvu společnosti SEIFEROS a jejich ukázky práce s dravci.