Seznamte se s dokumenty školy

Vážení zákonní zástupci žáků,
seznamte se s následujícími dokumenty školy (najdete je také v sekci Dokumenty, případně v sekci Jídelna, Družina a Mateřská škola:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dokument pdf)

Školní vzdělávací program pro školní družinu (dokument pdf)

Vnitřní řád školní družiny (dokument pdf)

Vniřní řád školní jídelny ZŠ (dokument pdf)

Vnitřní řád školní jídelny MŠ (dokument pdf)