Environmentální vycházka

V pátek 12. 10. – environmentální vycházka na téma podzim pro 1., 2., 3. a 5. třídu.