Burza práce a vzdělání 2018 v Prostějově + prohlídka radniční věže

Žáci 9. ročníku se dne 2. 10. 2018 v rámci předmětu PRAKTICKÉ ČINNOSTI – VOLBA POVOLÁNÍ zúčastnili akce Burza
práce a vzdělání 2018 v Prostějově. Na Burze práce a vzdělávání se představily vybrané střední školy spolu s největšími zaměstnavateli našeho regionu, kteří mimo jiné spolupracují také např. v rámci zajištění odborných praxí svých studentů.
Žáci tak měli možnost získat komplexní přehled o poptávaných profesích a mohli se také bezprostředně informovat, jaké učební nebo studijní obory je vhodné vzhledem k budoucímu uplatnění na trhu práce studovat. Na celé akci se aktivně podílel také prostějovský úřad práce, který poskytoval žákům informační a poradenskou službu pro volbu budoucího povolání. Součástí tohoto dne byla také komentovaná prohlídka prostějovské radniční věže.