Polytechnický kroužek

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme zájemcům ze 4. a 5. třídy Polytechnický kroužek.

Polytechnický kroužek zahájil svou činnost 2. října 2018,  žákům kroužek nabízíme zdarma díky spolupráci s firmou Preciosa Brodek u Konice. Vedoucí kroužku jsou zaměstnanci firmy Preciosa – p. Dostál a p. Krejčíř, kteří v rámci svojí pracovní doby budou učit naše žáky práci se dřevem, s kovem, naučí je používat různé nástroje a ruční nářadí. V Polytechnickém kroužku budou žáci také využívat stavebnici Merkur, kterou jsme zakoupili díky sponzorskému daru od „Nadace Preciosa„.

Děkujeme firmě Preciosa za sponzoring Polytechnického kroužku, děkujeme Nadaci Preciosa za sponzorský dar. Holky a kluky práce v Polytechnickém kroužku velmi baví a doufáme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat.