Seiferos – dravci

Ve středu 3. 10. 2018 nás navštívila společnost SEIFEROS se svými dravci. Všichni žáci naší školy i děti z mateřské školy se shromáždili na fotbalovém hřišti v Brodku u Konice, kde již byli připraven  prostor s dravci.

Akce probíhala ve dvou fázích
Poutavá přednáška o životě každého druhu, odpovědi  na dotazy žáků a  motivující přezkoušení, kdy nejlepší z žáků byli odměněni zajímavými dárky. Závěrem této části si žáci zblízka prohlédli a pohladili největší sovu, výra velkého.

V druhé části programu jsme sledovali imitaci lovu – dravci lovili vycpaniny, které se pohybovaly pomocí tažné techniky. Na závěr si někteří žáci vyzkoušeli přílet dravce na ruku.