Podzimní vycházka do Lhoty u Konice

V pátek 12. 10. 2018 se žáci 1., 2., 3. a 5. třídy vydali na podzimní turistickou vycházku do Lhoty u Konice, kde navštívili stáj Arka. Žáci si prohlédli koně, stáje a poutavě jim o všem vyprávěla majitelka stájí paní Jana Mikešová. Cestou žáci pozorovali podzimní přírodu, poznávali druhy stromů. dodržovali dopravní kázeň a získávali nové poznatky o koních.

Krásné počasí babího léta přispělo k hezky prožitému dopoledni.