Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa…

V úterý 23. 10. 2018 se pro žáky 1. – 5. ročníku konalo v místním kulturním domě divadelní představení s názvem – Devatero pohádek. V hlavních rolích se žákům představili herci z Hradce Králové. Žáci si připomněli osobnost Karla Čapka a jeho tvorbu. V tomto představení byly zdramatizovány dvě pohádky – Tulácká a Loupežnická. Obě pohádky byly žákům podány humornou formou. Během představení žáci aktivně spolupracovali a velmi se jim představení líbilo. Na závěr herce odměnili bouřlivým potleskem.
Mgr. Michaela Šustrová

Stalo se již tradicí, že nás každoročně navštěvuje divadelní společnost z Hradce Králové – „Divadélko pro školy“. Všichni žáci se vždy těší, protože vědí, že je čeká nejen legrace, zábava, ale hlavně i poučení.  V předcházejících letech nám členové divadelní společnosti přiblížili např. osobnost W. Shakespeara, Voskovce a Wericha. Divadelní představení jsou koncipována jako doplněk výuky dějepisu a literatury.
Jedná se o komorní divadlo, které preferuje kontakt s diváky a zábavnou formou se snaží dětem přiblížit dějinnou atmosféru doby, o níž se v představení hraje. Herci umožňují  mladému, a tedy relativně nezkušenému divákovi, poprvé se dotknout divadla a poznat sílu a krásu této umělecké formy.
 
V úterý 23. 10. 2018 bylo divadelní představení v Kulturním domě v Brodku u Konice věnováno  velikánu prvorepublikové české literatury, dramatiku, novináři a filozofu  – Karlu Čapkovi, blízkému příteli prezidenta T. G. Masaryka.
 
V krátkých ukázkách přiblížili herci žákům a vyučujícím důležité mezníky v životě spisovatele, jeho myšlenky a názory, které významně ovlivnily kulturní i politickou atmosféru první republiky i blížící se hrozbu fašismu.
 
Žáci se seznámili s ukázkami z divadelní komedie LOUPEŽNÍK, dále pak  s příběhem policisty vyšetřujícího dopravní nehodu  (Povídky z jedné kapsy) na základě asociací z veršů bohémského básníka Jaroslava Nerada. Naopak závažnou tvář Karla Čapka a jeho obavy o budoucnost  lidstva přiblížili herci ukázkou z protiválečné divadelní hry Bílá  nemoc z roku 1937, ve scénce, kdy Dr. Galén odmítne léčit výrobce zbraní barona Krüga. Představení pak vrcholí pozoruhodnou žánrovou kombinací utopie, scifi, prvorepublikové avantgardy i protiválečných a katastrofických, náboženských i sociálních témat, které Karel a Josef Čapkovi v roce 1927 namíchali do divadelní hry Adam stvořitel.
Žáci si také připomněli spisovatelovy známé pohádkové knížky pro nejmenší: DÁŠEŇKA a DEVATERO POHÁDEK.
 
Pro mnohé naše žáky se divadelní představení stalo motivací k tomu, aby si některé literární dílo fenomenálního spisovatele, několikrát navrženého na Nobelovu cenu za literaturu, Karla Čapka přečetli.