Projektový den „100 let naší republiky“ – další projektové skupiny

Letošní kalendářní rok je rokem „osmičkových “ výročí, kterým jsme se v hodinách dějepisu a ostatních humanitních předmětů se žáky věnovali. Už v pátek 19. 10. 2018 pomohly děti ze 2. a 3. třídy zasadit lípu pro nové tisíciletí. Škola se tak zapojila do aktivity MAS Region Haná, která lípu zajistila. Tentýž den navštívili žáci 6. ročníku hlavní město Prahu, kde se v Národním památníku na Vítkově zúčastnili edukačního programu: „Český lev se probouzí“.

V pátek 2. listopadu 2018 vyvrcholily na Základní škole v Brodku u Konice oslavy 100. výročí založení Československa, a to projektovým dnem, do kterého se zapojili všichni žáci z 1. a 2. stupně se svými paními učitelkami a panem učitelem. Učitelé vypsali pro žáky zajímavá témata, která se týkala období první republiky – jak vypadala  tradiční rodina, co se vařilo, kde a za kolik peněz se nakupovalo, zda už tehdy existovala reklama, jaké slavné firmy a výrobky proslavily Československo ve světě, jak se lidé bavili, zpívali či tancovali, dozvěděli se zajímavé informace o vojácích padlých za 1. i 2. světové války. Někteří žáci si zvolili téma o životě a díle prostějovského básníka Jiřího Wolkera.

Děti přinášely do školy různé dobové předměty, které jim často zapůjčili nebo svěřili prarodiče ze svých tajných úkrytů – nádobí, máselnice, formy na bábovky, talíře, hmoždíře, naběračky, váhy, tvořítka na vosí hnízda a mnohé zajímavé historické kousky. Ve třídách si s paními učitelkami sestavovali zajímavé výstavky.

V den projektu přišli někteří žáci a jejich učitelé v dobových kostýmech, či oblečení v barvách trikolóry. Třídami zněla prvorepubliková hudba a melodie z nezapomenutelného filmu Kristián, a to v podání úžasného herce a milovníka Oldřicha Nového.

Žáci 1. až 3. ročníku si společně ve třídě povídali o vzniku Československé republiky, o státních symbolech, zpívali hymnu, tancovali a také navštívili pomník padlých v 1. světové válce.

Netradiční projektová výuka žáky velmi zaujala. Další pracovní skupiny sestávaly z žáků od 4. do 9. ročníku. Bylo úžasné pozorovat spolupráci mezi nejstaršími a nejmladšími spolužáky. Všichni pracovali jak samostatně, tak také ve skupině. Učili se shromažďovat a třídit informace, pracovat s textem, komunikovat mezi sebou, hledat a nacházet nejlepší řešení.

Vyvrcholením celé akce byla společná prezentace výsledků jejich dopoledního snažení v tělocvičně školy. Viděli jsme divadelní scénky, tanec, představení výrobků a nástěnek. Cílem projektového dne bylo to, aby žáci netradičním způsobem pronikli do doby našich předků, aby poznali jejich nelehký život, jejich poctivou práci a výrobky, které Československo ve světě proslavily.  Všichni učitelé se shodli na tom, že se u žáků posílilo vlastenectví, vztah k naší historii a české státnosti.

Mgr. Renata Fialová

Projektové skupiny:

1. – 3. třída – Mgr. Jana Kamená, Mgr. Věra Švecová, Mgr. Marcela Buriánová – Babičko vyprávěj, jak se žilo v době, když jsi byla malá

Mgr. Renata Fialová – Životní příběh prostějovského básníka Jiřího Wolkera v dějinných souvislostech PRVNÍ REPUBLIKY

Mgr. Marcela Francová – Řemesla, obchod a reklama za 1. republiky a dnes

Mgr. Pavla Freharová- Procházka hudbou a tancem od roku 1918 do roku 2018

Ing. Radmila Müllerová – Rodina 1918

Mgr. Alena Staffová – Made in Czechoslovakia

Mgr. Michaela Šustrová – Vaření za první republiky aneb jak se dříve jedlo

Ing. Mgr. Roman Tuček – Vzpomínka a uctění památky padlých vojáků I. světové války