|

BOBŘÍK INFORMATIKY 2018

  • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
  • Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

  • Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.
  • Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
  • Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
  • Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.

Také v letošním školním roce 2018/2019 jsme se zúčastnili celosvětové soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY. Soutěž probíhala ve dnech 5. – 16. 11. 2018. Úspěšní soutěžící, kteří dosáhli dle pravidel potřebného počtu bodů, byli odměněni diplomem a cenami. Blahopřejeme všem soutěžících, kteří soutěžili čestně a zodpovědně!

Nejlepší výsledky:

Kategorie MINI            Kategorie BENJAMIN           Kategorie KADET