7. třída – advent v Prostějově

Ve středu 12. 12. 2018 navštívili žáci 7. ročníku prostějovské muzeum, kde absolvovali zajímavý interaktivní pořad s názvem: „Lide československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem“.

Žáci se ocitli  ve školní třídě jako děti za prezidenta Masaryka, z úst milé paní průvodkyně si zopakovali  důležitá data, události a osobnosti první republiky.  Nahlédli do okolností vzniku prvního československého státu a povídali si o první světové válce. Slyšeli  spoustu informací o záležitostech běžného života, jako byla škola, hospodářství, průmysl, ale i stravování, umění a sport. V programu byly zakomponovány interaktivní prvky, aby si děti odnesly co nejvíce poznatků. Zajímavou součástí celého výukového programu byla práce s tablety.
 
Mnozí žáci ještě nakupovali drobné vánoční  dárky pro své blízké, či se zahřívali výborným ovocným punčem. Celá akce se vydařila. Všichni odjížděli z Prostějova s pocitem, že se sem ještě někdy celá třída přijede podívat.