Školní kolo 45. ročníku Olympiády z českého jazyka

Ve čtvrtek 10. 1. 2019 proběhlo školní kolo 45. ročníku Olympiády z českého jazyka. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Celkem se z obou tříd zúčastnilo 16 žáků. Soutěž má dvě základní části – jazykovou a slohovou. V jazykové části byl maximální počet 30 bodů a ve slohové části bylo možno získat 10 bodů.

 
Nejúspěšnějšími řešiteli se stali žáci:
 
1. místo: Ema Sekaninová (8. ročník), jazyková část 19,5 bodů, slohová část 10 bodů  
2. místo: Miriam Slabionová (8. ročník), jazyková část 16,5 bodů, slohová část 10 bodů
3. místo: Jan Franc (9. ročník), jazyková část 17 bodů, slohová část 8 bodů
 
Všem účastníkům školního kola děkujeme za snahu a zodpovědný přístup při plnění náročných úkolů a nejlepším řešitelům GRATULUJEME.
 
Těmto žákům budeme 29. 1. 2019 držet palce, aby naši školu úspěšně reprezentovali v okresním kole, které se uskuteční na ZŠ Melantrichova v Prostějově.
 
Zapsala: Mgr. Renata Fialová