Ochutnávka exotického ovoce

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhla ochutnávka exotického a sušeného ovoce, a to vrámci školního projektu „OVOCE DO ŠKOL“.

Žáci 7. ročníku si ve školní kuchyňce ovoce hezky nakrájeli, naporcovali a podle přiložených propagačních letáčků se seznámili s tím, kde uvedené ovoce roste, jaké části se z něj konzumují atd.