Svět techniky v Ostravě

Vážení rodiče, milí žáci,
připravili jsme pro žáky 2. stupně exkurzi za poznáním do „SVĚTA TECHNIKY“ v Ostravě.

21. 3. 2019 (čtvrtek), odjezd z Brodku u Konice náměstí v 6:00 hod., návrat mezi 16:00-17:00. Žáci budou rozvezeni na autobusové zastávky v místě bydliště. Podrobné informace obdržíte od třídní učitelky, třídního učitele.