Projektový den v 2. třídě – Jarníčkový den

První jarní den přivítali žáci 2. třídy netradiční formou výuky. 20. března přišli do školy v jarních kloboučcích a oděvech, které si doma s rodiči na tento den připravili. Celým vyučováním prolínalo jaro. V matematice počítali slovní úlohy s jarní tématikou, v českém jazyce se naučili báseň o jaru, v prvouce se dověděli o proměnách jarní přírody a o jarních kytičkách, které si také vykreslili. Potom si z papíru vyrobili skřítka „Jarníčka“. Na závěr šli žáci na vycházku, kde objevovali první jarní kytičky a byli poučeni o chování v přírodě a její ochraně. Tento den se všem dětem líbil.

Mgr. Věra Švecová