Mladí chemikové

Během 8. i 9. třídy si žáci během výuky chemie své teoretické poznatky několikrát ověří při laboratorní práci. Žáci mají také možnost účastnit se několika chemických soutěží – v červnu čeká žáky 8. třídy Malá chemická olympiáda.