Mladší žáci ve Světě techniky v Ostravě

Dne 8. 4. 2019 se žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili exkurze za poznáním do Světa techniky v Ostravě. Toto naučné centrum v Dolních Vítkovicích se otevřelo v září 2014 a hravou formou představuje zajímavosti ze světa vědy a techniky. Pro žáky 3. – 5. ročníku byly přichystány tyto vzdělávací programy:

3. ročník – Proč? V otázkách a odpovědích.
4. a 5. ročník – Malý antropolog.

Žáci mohli také navštívit expozici Velkého světa techniky. Zábavnou formou si vyzkoušeli různé pokusy z této oblasti. Zhlédli také přírodovědný dokument „Moře a oceány“ v 3D, ze kterého byli nadšeni.
Všem žákům se tento výlet moc líbil, dozvěděli se spoustu nových informací.

Celá tato exkurze (doprava a vstupné) byla žákům financována z projektu Šablony II Brodek u Konice, číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009885.

Mgr. Pavla Freharová, Mgr. Michaela Šustrová