Noc s Andersenem

Letos poprvé jsme se sešli v naší škole 29. března, abychom si společně s ostatními připomněli jméno Hanse Christiana Andersena. Na tuto noc se přihlásilo 18 dětí ze 4. třídy.

Potkali jsme se v 17:00 hod. při „Čaji o páté“, kde jsme si společně s p. uč. Staffovou a p. uč. Dohnalovou povídali o tradici čaje v Anglii a o zajímavostech ze života H. Ch. Andersena. V místní lidové knihovně jsme hledali knihy tohoto dánského spisovatele. Společně jsme si přečetli pohádku „Stříbrňák“. Název pohádky byl pro děti utajen.

Po návratu do školy jsme se posílili malou večeří. A další dobrodružství mohlo začít. Děti byly rozděleny do 5 družstev. Řekli jsme si základní pravidla a poučili se o bezpečném pohybu s baterkou po škole a pak už nic nebránilo soutěžení. Úkolem bylo najít indicie ukryté po škole a vyluštit název pohádky, kterou jsme si četli v knihovně. Všichni byli na závěr odměněni.  Než jsme šli spát, zhlédli jsme pohádku „ O dívce, která šlápla na chléb“.

Rozcházeli jsme se v devět hodin v sobotu ráno, plni dojmů a příjemných zážitků. Moc děkujeme všem maminkám a babičkám za napečené sladkosti.

Mgr. Pavla Freharová