Ukončení plaveckého výcviku

Dne 16. 4. 2019 žáci 1. a 2. ročníku ukončili zdárně plavecký výcvik. Všichni obdrželi sladkou odměnu a většina i mokré vysvědčení. Někteří z našich plavců završili navíc tento výcvik 100% docházkou. Paní instruktorky byly s našimi žáky velmi spokojené hlavně v oblasti chování. Naši plavci ale také nezaostávali v oblasti dosažených výkonů.