Polytechnický kroužek

V letošním školním roce na naší základní škole v Brodku u Konice pro žáky ze 4. a 5. třídy zahájil činnost Polytechnický kroužek.

Polytechnický kroužek nabízíme žáků zdarma díky spolupráci s firmou Preciosa Brodek u Konice. Vedoucí kroužku jsou zaměstnanci firmy Preciosa, kteří v rámci svojí pracovní doby učí naše žáky práci se dřevem, s kovem, učí je používat různé nástroje a ruční nářadí. V Polytechnickém kroužku žáci také využívají stavebnici Merkur, kterou jsme zakoupili díky sponzorskému daru od „Nadace Preciosa“.

Holky a kluky práce v Polytechnickém kroužku velmi baví, vyrobili si už například vlastní šroubovák, „hrkačku“ na Velikonoce, malý trakař, rozhlednu, vrtulník a další krásné výrobky. Doufáme, že naše spolupráce s firmou Preciosa bude pokračovat nejen v příštím školním roce.

Mgr. Kateřina Dostálová