Úspěšná činnost dramatického kroužku

Dramatický kroužek 4. třídy pracuje na naší škole už druhým rokem. Scházíme se každou středu jedenkrát za čtrnáct dní. V letošním roce jsme si připravili divadelní představení pro rodiče a spolužáky. V sobotu 11. května jsme pohádku „Dva tovaryši“ představili rodičům u příležitosti „Dne matek“ v kulturním domě v Brodku u Konice. Děti měly velkou trému, ale i přesto podaly úžasné výkony a představení se rodičům moc líbilo.

V úterý jsme pro spolužáky z první až deváté třídy odehráli celkem dvě představení. Děti tak viděly své spolužáky v jejich rolích a odměnily je potleskem. Bylo vidět, že za celým představením se skrývá mnoho práce a snahy. Žádná z promluv postav nezněla uměle ani přehnaně a vše bylo perfektně nacvičeno. Části, které měly být vtipné, vtipné byly a vystoupení opravdu zapůsobilo na každého. Děkuji tímto všem dětem, které se v něm zapojily za pěknou práci a jejich rodičům za podporu.

Mgr. Pavla Freharová