Žáci 7. ročníku zdolali „HANÁCKÉ MONT BLANC“

V pátek 31. 5. 2019 se vydali žáci 7. ročníku společně s třídní paní učitelkou oslavit Den dětí  do malebné vesnice na Prostějovsku – Čech pod Kosířem.

Už v loňském školním roce tento region známého českého malíře Josefa Mánese navštívili. Tentokrát bylo  jejich hlavním programem zdolání Kosíře v nadmořské výšce 442 m.n. m. Tento vrchol je místním obyvatelům známý jako „HANÁCKÉ MONT BLANC“. Podle lidové pověsti vznikl Kosíř v době slavného boje krále Ječmínka s rarachy.
 
Po příjezdu linkovým autobusem z Konice do Čech pod Kosířem se žáci nejdříve vydali na dopolední vycházku zámeckým parkem, a to za doprovodu paní průvodkyně, která děti provedla zajímavými objekty – drobnými stavbami,  které se v parku nacházejí (pseudogotická romantická Červená věž sloužící jako rozhledna, klasicistní Mánesův pavilon, oranžérie postavená podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna, předního představitele historismu v české architektuře 19. století.
 
Po vycházce následoval „tvrdý“ výšlap do výšky 442 m. n. m. Cesta opravdu stála za to. Asi po necelé hodině se žákům naskytl nádherný pohled na místní rozhlednu. Pro veřejnost byla otevřena 22. 6. 2013. Jedná se o dřevěnou stavbu ve tvaru komolého kužele s betonovým soklem.
 
Všichni měli ještě dostatek sil, aby vyšlapali dřevěné schodiště rozhledny, jehož plošina se nachází ve výšce 25 metrů. Ten den panovalo jasné počasí, a tak jsme viděli Praděd a jiné krajinné dominanty jako na dlani. Po cestě už všem pořádně vyhládlo, a tak se kluci s „fortelem“ pustili do přípravy opékání špekáčků – nasbírali klestí, dřevo, zhotovili hůlky na opékání.
 
Po výborném špekáčkovém obědě nás čekala cesta zpátky dolů do vesnice. Známé bistro U Hraběnky bylo zavřeno, a tak jsme si nanuky či drobné občerstvení koupili až v Kostelci na Hané. Celá akce se moc vydařila, žáci byli poslušní a všichni si odnesli domů mnoho zajímavých zážitků.
 
Zapsala třídní učitelka 7. ročníku, Mgr. Renata Fialová
 
https://www.zamekcechy.cz/
http://www.rozhledna-kosir.cz/