Den dětí – 4. a 5. třída

V pátek 31. 5. 2019 jsme se společně vydali oslavit Den dětí na mysliveckou chatu do Labutic. Během cesty jsme pozorovali rozkvetlou okolní krajinu. Členové mysliveckého sdružení Suchdol nám připravili krásné dopoledne. Seznámili nás s ukázkami lesní zvěře i s jejich životem v přírodě. Děti byly následně rozděleny do družstev, kde si formou soutěží vyzkoušely: střelbu z luku, ze vzduchovky a poznávání lesních stromů, rostlin a lesní zvěře. Ke svačině si děti měly možnost opéct špekáček. Tento den jsme si krásně užili a něco nového se dozvěděli o přírodě.

Mgr. Pavla Freharová, Mgr. Michaela Šustrová