Den dětí – Pohádkový les pro 1., 2. a 3. třídu

Dne 31. 5. 2019 probíhala za kulturním domem v Brodku u Konice akce „Pohádkový les“. Žáci 9. třídy s panem učitelem Romanem Tučkem ji připravili pro děti 1., 2. a 3. třídy ke Dni dětí. Pohádkový les si prošly i děti z mateřské školy. V lese na děti čekalo 6 stanovišť a šest různých úkolů. První stanoviště mělo název Čert a Káča, což byla Vendula Pořízková a já – Martina Kulišová. Děti měly projít „peklem“, které mělo podobu překážkové dráhy. Po splnění úkolu šly děti na druhé stanoviště, kde je už čekali „Loupežníci“, což byl Vojta Franc a Jan Franc, kteří pro ně měli připravenou střelbu z kuše. Následovalo třetí stanoviště „Vojáci“ – Tomáš Nehera a Samuel Kučera, byli opravdu k nerozeznání s dnešní armádou. Děti házely granátem na označené místo. Na čtvrtém stanovišti očekával děti Myslivec s Červenou Karkulkou – Petr Otevřel a Anička Greplová, úkol zařadit správně zvířata do skupiny domácích a divokých nebyl tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Na předposledním stanovišti u rybníka hospodařili „Vodníci“ Miroslav Švancara a Roman Zemánek. Úkolem dětí bylo za půl minuty nachytat co nejvíce ryb. Poslední stanoviště, které měli na starost „organizátoři“ Simona Milarová , Markéta Trundová, Miroslav Pejř a Filip Zatloukal, čekal na děti pohádkový kvíz.

Žáci 9. třídy s panem učitelem Tučkem vyhodnotili z každé třídy nejlepšího v kategorii dívky a chlapci a všechny děti dostaly nějakou tu maličkost. Za skvělou organizaci byli obdarováni sladkostmi i žáci 9.třídy. Chtěla bych poděkovat za celou třídu panu učiteli Tučkovi za krásně prožitý den.

Martina Kulišová, žákyně 9. třídy