Výlet 4. a 5. třídy do PERMONIA

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se žáci 4. a 5. ročníku naší školy společně zúčastnili školního výletu. Jejich cílem byl moderní park Permonium, který se
nachází v blízkém městě Oslavany u Brna.

Prostory tohoto parku byly velmi zajímavé. Park vznikl na základě oslavanských pověstí o šesti oslavanských permonech, nebo-li permonících, kteří obývali a střežili místní doly. Permoníci zde ohlašovali nálezy černého uhlí. Společně jsme si celý park prošli. Ze všech koutů na nás dýchala zvláštní atmosféra tajemna a historie.
Následně byli žáci rozdělení do skupin a všichni se zúčastnili interaktivní hry – MAGIC PERMON. Za pomocí moderní technologie žáci plnili různé úkoly. Všechny technické atrakce byly v duchu hornických tradic. Po splnění všech úkolů žáci obdrželi malého svítícího PERMONÍČKA jako památku, na tento úžasný a zábavný den.
Výlet se nám vydařil, byli jsme všichni obohaceni o spousty nových zážitků. Tento den jsme si náramně užili.

Mgr. Michaela Šustrová, Mgr. Pavla Freharová