Farní výlet

Ve středu 19. 6. se koná výlet pro žáky v rámci výuky náboženství. Informace u P. Ondřeje Horáčka a na farním webu farnostsuchdol.eu.