Výlet 1., 2. a 3. třídy

Dne 13. 6. se uskutečnil výlet 1. – 3. ročníku. Žáci navštívili ZOO a zámek Lešná. Děti se na zámku Lešná během prohlídky historických sálů seznámily se základy etikety. Zjistily, zda je společensky významnější muž nebo žena. Vyzkoušely si formální stolování v překrásné zámecké jídelně, kde bylo vystaveno luxusní stříbrné nádobí a porcelán. Přímo v obřadní síni se dozvěděly, jak probíhá svatební obřad. Osvojily si základy květomluvy a naučily se vázat kravatu. K dispozici měly i pracovní listy s kontrolními otázkami a užitečnými návody.

V ZOO jsme potom vyslechli komentovanou prohlídku o různých druzích zvířat.